0938 170 043 contact@wolfhouse.vn English | Tiếng việt
  • Pigeon x Mew Amazing - Làn da mách lẻo

MV PIGEON LÀN DA MÁCH LẺO

Client: PIGEON VIETNAM
Agency: Tree Comunication
Production: WOLF HOUSE PRODUCTION
Executive Producer: Trung Lâm
Account: Thái Thanh

Music, Compose & Vocal: Mew Amazing

Director: Chris Vũ ( Vũ Hoàng Dương )
AD: Đức Đen Thui
Director Of Photography: Vũ Dương
Producer: Vũ Trịnh
Line Producer: Hiếu Võ
Art Director: Trịnh Liên
Prop Master: Đỗ Hải team
Focus Puller: Dũng
Stylist: Như Ý, Thái Thanh
Makeup: Âu Lê Thuận
PA:Lavie, Như Ý
Casting: TK Hoàng Thi Nguyễn
Camera & Lighting: TV team, Cinelight

Offline & Grading: Trịnh Liên