0938 170 043 contact@wolfhouse.vn English | Tiếng việt
  • J&T Express x Quang Đăng

Client: J&T Express
Production: WOLF HOUSE PRODUCTION
Executive Producer: Trung Lâm - Vũ Trịnh
Project Manager: Vũ Trịnh
Creative: Nhi Trương
Account: Phan Nguyễn Mỹ Linh

Director: Nguyễn Vĩnh Thắng
Director Of Photography: Nguyễn Ngọc Cường C.U
Producer: Hiếu Võ, Victoria Thuý Vy
Art Director: Thư Nguyễn, Khuê Đào
Prop Master: Đỗ Hải Team
Focus Puller: Hồ Ngọc Phương
Stylist: Trúc Dương, Thư Nguyễn
Makeup: Huyền Nancy
PA: Lavie, Như Ý.
Cheography: Quang Đăng
Camera & Lighting: Cinelight, Tv team
Offline & Online: Hồ Sỹ Minh