0938 170 043 contact@wolfhouse.vn English | Tiếng việt
  • Anh size 18 - The Pizza Company x Yuno BigBoi

Rapper: YUNO BIGBOI
Composer: Ton Nguyễn, YUNO BIGBOI
Agency: N&D Communication
Project Leader: Nicky Nguyễn
Account: Tú Quỳnh Nguyễn
Creative & Scriptwriter: Bêu Nguyễn
Graphic Designer: Tí Teo
Content Manager: Song Toàn

Production House: Wolf House Production
Executive Producer: Trung Lâm
Account: Phan Nguyễn Mỹ Linh
Project Manager: Vũ Trịnh
Director: Nguyễn Lê Trung Hải
Director Of Photography: Nguyễn Ngọc Cường C.U
Assistant Director: Sơn Vũ
Focus: Hồ Ngọc Phương
Production Manager: Victoria Thuý Vy
Producer: Hiếu Võ
PA: Lavie, Như Ý, Huy Võ
Art Director: Hoa Mị
PA: Hoàng Nguyễn
Casting: Ngọc Thuận
Dancers: Đoàn Khắc Nam, Thanh Huệ, Quế Trân, Quốc Dũng
Makeup: Linh Chi
Stylist: Thư Nguyễn
Stylist Yuno Bigboi: Bao Paul
Camera Equipment: Starvn
Lighting Equipment: Cinelight
Offline: Hồ Sỹ Minh, Thiên Hoàng
Online: Hồ Sỹ Minh